Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Give strength to New Universal Humanism

Σε όλη την ιστορία, τα ανθρώπινα όντα υπήρξαν πρωταγωνιστές πολλών επαναστάσεων σε πολλούς τομείς. Αυτά τα εξελικτικά, μη γραμμικά άλματα έχουν συμβεί σε στιγμές που η κοινωνική οργάνωση και οι τρέχουσες αξίες δεν ήταν πλέον σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες των αναπτυσσόμενων ανθρώπινων ομάδων. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία ζούμε σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει μεγάλη σημασία και την υψηλότερη ηθική αξία να αποκατασταθεί η δύναμη ενός νέου οικουμενικού ανθρωπισμού.

Endorse to the Humanist Document

Name and surname
Specify on whose behalf you leave your endorsement
Indicate here whether the endorsement is on behalf of an organization/institution
Share on social networks